voorbeeld rookanalyses

voorbeeld rookanalyses

 

  • Een leidingbreuk net onder de scheidingsmuur, gaf de oorzaak van geurhinder ter hoogte van de deuropening. De rook toont exact de weg die de geurmoleculen volgen om hinderlijk te worden.

 

  • Een leidingbreuk op een hoofdleiding, ter hoogte van de uitgang van de woning, vulde de spouwmuur met hinderlijke geuren. Oorzaak was een grondverzakking net buiten het gebouw tegen de kruipkeldermuur.

 

 

  • Wanneer foutief regenwater op de riolering werd aangesloten, en wij voeren een rioleringsdichtheidstest uit, dan krijgt men dit beeld aan de hemelwaterafvoeren.

No comments